02-260-9986 |

  ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  รหัสนักเรียน , สี >> ม.1  |  ม.4  |  ม.6
  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   เรื่อง เลื่อนการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศ รับสมัครงานพนักงานและบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
              ประกาศรับสมัคร | ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ | ประกาศผล

| หน่วยงาน |

| สาระการเรียนรู้ |

| เอกสารหน่วยงาน |

| ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง |