กำหนด เวลาทำบัตรผู้ปกครองนักเรียนใหม่เวลาทำบัตรผู้ปกครองนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม/ฝ่ายประถม)
จัดทำบัตรผ่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563
สถานที่ ลานจอดรถคนพิการ อาคารที่จอดรถ ชั้น B1 เวลา 08:00 น. -17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการขอบัตรผ่าน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
2. สำเนาใบเสร็จค่าเทอม(ค่าลงทะเบียน)
3. สำเนาทะเบียนรถที่จะนำเข้ามารับ - ส่ง นักเรียน
4. ผู้ปกครองสามารถทําบัตรแถบแม่เหล็ก(บัตรสมาร์ทการ์ด)ได้ครอบครัวละ 2 ใบ เท่านั้น โดยบัตร 1 ใบสามารถ ลงทะเบียนรถได้ 1 คัน